Certyfikacja systemów zarządzania ISO

Z dnia: 2016-12-02

Firma Uni-Mebel uzyskała certyfikaty systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001
oraz OHSAS 18001.

 

 

Cieszymy się mogąc poinformować Państwa, iż we wrześniu br. uzyskaliśmy certyfikaty potwierdzające wdrożenie przez naszą firmę Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP zgodne z normami ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007.
Dokumenty zostały przyznane przez towarzystwo klasyfikacyjne DNV-GL, które jest wiodącym i uznanym na rynku międzynarodowym koncernem zajmującym się certyfikacją.
Certyfikaty obejmują pełen zakres naszej działalności, tj.: „Projektowanie oraz wykonywanie usług izolacyjnych i kompleksowe wyposażanie wnętrz na statkach i innych jednostkach pływających oraz montaż mebli w obiektach lądowych.”

 

ISO 9001:2015

Certyfikat poświadczający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 potwierdza nasze dążenie do ciągłego wzrostu zadowolenia Klientów oraz doskonalenia jakości oferowanych przez nas usług.

ISO 14001:2015

Certyfikat poświadczający zgodność Systemu Zarządzania  Środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 potwierdza zobowiązanie firmy do minimalizowania wpływu jej działalności na środowisko. Umożliwia nam lepsze planowanie działań, w wyniku których powstają programy poprawy uwzględniające możliwości i korzyści zarówno dla środowiska, jak i organizacji np. ograniczenie ilości powstających odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody, itp.

OHSAS 18001:2007

Certyfikat poświadczający zgodność Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007 potwierdza dążenie naszej firmy do długookresowego zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, gości oraz klientów.

 

W ten sposób, we wrześniu 2016 roku, nasza firma dołączyła do elitarnego grona organizacji, których procesy produkcyjne odpowiadają warunkom stawianym przez normy: jakościową, środowiskową oraz BHP.