Wmurowanie kamienia Uni-Mebel 2017

Z dnia: 2017-08-16

Budowa nowego zakładu Uni-Mebel oficjalnie rozpoczęta

W dniu 04.07.2017 r. w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Pana Michała Przepiery, Pełnomocnika ARP Pana Andrzeja Karabona, księdza dziekana Proboszcza Kazimierza Antoniego Piaseckiego, oraz innych zaproszonych gości, odbyła się uroczystość podpisania Fundamenta Actum oraz wmurowania kamienia węgielnego w związku z budową nowej siedziby Uni-Mebel w Szczecinie Trzebuszu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Prezes Uni-Mebel Pana Tadeusz Cichoń podziękował Miastu Szczecin oraz samorządowi województwa za stworzenie warunków dzięki którym było możliwe rozpoczęcie budowy nowego zakładu. Podkreślił, iż Uni-Mebel przeciera szlaki będąc pierwszą inwestycją na terenie SSE w tej lokalizacji.
Marszałek Olgierd Geblewicz pogratulował Zarządowi Uni-Mebel decyzji o rozpoczęciu budowy zakładu i wyraził zadowolenie, że nie tylko zagraniczne firmy są zainteresowane nowymi inwestycjami, ale również rodzinne szczecińskie firmy.

Zastępca Prezydenta Miasta Michał Przepiera podkreślił że Uni-Mebel ma w Mieście przyjaciół deklarujących wszelką pomoc przy realizowaniu inwestycji.
Ksiądz dziekan Proboszcz Kazimierz Antoni Piasecki poświęcił plac budowy.

Po poświęceniu terenu, Marszałek oraz Zastępca Prezydenta Miasta oraz Właściciele Uni-Mebel podpisali dokument Fundamenta Actum i umieścili go w pamiątkowej tubie, która później została wmurowana na budowie. Każdy z uczestników uroczystości mógł mieć swój czynny udział w uroczystości.
Ukończenie budowy planowane jest na przełomie I i II kwartału 2018 roku.