Dotacja na kapitał obrotowy dla Uni-Mebel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Z dnia: 2020-12-14

W dniu 10.09.2020 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie  nr POIR.03.04.00-32-0132/20-00 tytuł projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Uni-Mebel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z występowaniem epidemii COVID-19.

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie POIR.03.04.00 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zadanie projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 224 021,04 PLN

Wkład UE: 224 021,04 PLN